RÆVEJAGT

Cryout-widget-1

Rævejagt er en aktivitet, som kombinerer radioteknik, kort-orientering, motion og udeliv på en fortræffelig måde. Man kan sige at det er orienteringsløb, efter poster, som ikke i forvejen er afmærket på kortet.

Aktiviteten går ud på, i et allerede fastlagt område (skov, kortudsnit mm), med bærbare retningsmodtagere, ved hjælp af kort og krydspejlinger, at finde de skjulte automatiske sendere, på kortest mulig tid.

_3_03Rævejagterne foregår primært fra omkring april til september, og arrangeres i samarbejde med EDR Herning afdelingen, som har en årelang tradition for afviklingen af denne aktivitet, hvorfor de fleste løbsområder, derfor også findes omkring Herning.

Jagterne afvikles som gå/løbe- og kørejagter, hvor gåjagterne udgør den primære form, idet 3 ud af 4 jagter, er gåjagter. Deltagerne skiftes til at udlægge og hjemtage/udlæse udstyret, som består af en automat (computer) med tilhørende sender samt en trådantenne, og man har normalt udlagt 4 af disse sæt, til hver jagt.

_3_02
Radioteknik

I Danmark benytter man primært 160 meter båndet (1825 kHz) samt 2 meter (144 MHz), hvorimod man internationalt benytter 80 meter båndet i stedet for 160 meter, men da markedet for udstyr til 160 og 80 meter er begrænset, må man selv lave det nødvendige udstyr; det er dog muligt at finde byggesæt og byggekontruktioner på internettet, men ellers må man kontakte de udøvende rævejægere, for hjælp til udstyr.
Senderne/automaterne findes i forvejen i de klubber, som driver denne aktivitet, ligesom EDR ejer nogle sæt, som primært benyttes til afvikling af nationale mesterskaber.

Motion og udeliv
Da denne aktivitet kun foregår udendørs, byder den på mange udfordringer, enten man blot vælger at gå, lunte, trave eller løbe, hvad man nu selv mener, man er i stand til. Gåjagterne foregår i et i forvejen udvalgt område på ca. 3 x 3 kilometer, og alt foregår til fods, hvorimod kørejagterne afvikles inden for et kortområde på ca. 15 x 15 kilometer (1:50000 ¼ kortudsnit), og hvor man benytter bilen til transport mellem de enkelte positioner, hvor ens krydspejlinger indikerer, at her burde rævesenderen befinde sig, men hvis blot en af de pejlinger, der er foretaget på relativ lang afstand, er en lille smule skæv, kan der mange gange været flere hundrede meter, til senderpositionen, og må så gøre op med sig selv, om man vil tilbagelægge denne distance på gåben, eller tage bilen; terrænet kan dog ofte forhindre brug af bilen.

Rævekalenderen _3_04_3_01

OZ7FOX

samt prøv at Google på søgeordet ARDF

Comments are closed.