80/20 m dipol antenne med coaxial kredse

Foto 1

Foto 1

Af Jim Andersen, Silkeborg
OZ7JI@mail.dk

Indtil denne konstruktion har min 80/20 m transportable antenne bestået af en 2×1/4 bølge dipol, hvor 20 m delen har været adskilt fra 80 m delen med to isolatorer, som kunne kortsluttes med 2 krokodillenæb, når antennen skulle anvendes på 80 m. Det er her coaxialkredsene indsættes. Kredsene er parallelkredse afstemt til 20m, som når antennen anvendes til denne frekvens, virker som ”en stor modstand”, altså som en afbrydelse, og det er hermed kun antennetrådene på begge sider af midtpunktet, som er aktive.

Anvendes antennen på 80m, er det hovedsageligt spoledelen af kredsen, der har indflydelse som en forlængerspole, hvilket giver en forkortet antenne.

QROlle transceiveren er oplagt at have med i rygsækken eller i cykeltasken. Antennen må derfor ikke fylde for meget, men skal samtidig kunne holde til 135W PA-trinnet, som er med QROlle, når bilen anvendes som befordringsmiddel.

De to parallelle kredse skal nu fremstilles. Rothammel og ARRL håndbogen blev studeret, de er heldigvis enige, og det ser også ud til at de ”låner” hos hinanden. OZ7DW havde tidligere givet mig en kopi fra QST som omhandlede coax- kredse, og heri var nogle nyttige konstruktions-kurveblade.

Resonansfrekvensen sættes til 14.225 MHz, som spoleform anvendes et glasfiberrør – 26 mm diameter og vægtykkelse 1,5 mm.

Ved coax traps, som kredsene også kaldes, anvendes coaxialkablets kapacitet mellem inderleder og skærm, som ved RG-174/U er ca. 1pF pr. cm.

Efter opvikling på spoleformen forbindes inderleder med den anden ende af skærmen, hvorved spolen bliver på det dobbelte antal vindinger og dermed opnås en selvinduktion på fire gange, sammenlignet med en tilsvarende spole viklet med en enkelt tråd. På kurvebladet for 20 m med RG-174/U aflæses 8,5 vindinger.

Spoleformens længde er tilpasset til 42 mm og der bores to huller på 2,6 mm, således at de 8,5 vindinger af RG-174/U ligger stramt. Nu har vi spolen med de 2 ender stikkende ud inde i glasfiberrøret (Foto 1)

Efter at have fjernet det sorte yderdække af coaxen skilles inderleder fra skærm i begge ender. Dette gøres bedst ved at lave et hul i skærmen med et spids pincet, hvorefter inderlederen ”nørkles” ud gennem hullet med pincettet. Nu tilpasses længden af skærm og inderleder og loddes, sådan at skærmen fra den ene ende af spolen loddes sammen med inderlederen fra den anden ende.

Foto 2

Foto 2

Kontrol af resonansfrekvensen foretages med et gitterdykmeter. For at optimere målingens frekvensnøjagtighed anvendes en lille ”snuser”, som består af en lille spole + coax, over til en frekvenstæller (se foto 2, hvor QROlle + tilhørende PA ses i baggrunden).

Som antennetråd anvendes 0,25 mm2 isoleret flercoret kobbertråd, som fastgøres til kredsene ved hjælp af to borede huller + en enkelt knude (se foto 3).

Foto 3

Foto 3

Som antenne-nedføring er også anvendt RG-174/U. Herved mistes ca. 1,5 dB ved 15 m længde i forhold til RG-58, men som kompensation fås en vægtmæssing let nedføring som i visse tilfælde muliggør en samlet højere antennehøjde (se foto 4).

Foto 4

Foto 4

Målingerne udendørs blev foretaget ved hjælp af to ”fiskestænger”, hvor jeg benyttede de otte m + tre barduner og en trisse + ophalersnor til begge ender af antennen. Målingerne blev foretaget med MFJ antenneanalyzer 259. Først tilpasses 20 m delen og til sidst 80 m delen.

 

 

Måleresultaterne:
Frekvens (MHz) SWR
14,1 1,4
14,225 1,2
14,35 1,35
3,6 2,6
3,7 1,35
3,8 1,9

Litteratur:
Tak til OZ4WIL for inspiration og sparring.Antennen er afprøvet med 200W med udmærket resultat og samme SWR forhold, som jeg målte med antenneanalyzeren.20 m antennetråden er på 2 x 4,82 m og 80 m delen efter trapsene er på 2 x 11,7 m. Den samlede antennelængde er på 33,3 m. Som antenne- og midtpunktsisolatorer anvendes tre autosikringer af gammel type, hvor sikringstråden er fjernet. Slutteligt bruges lidt vejrbestandig silikonefyldmasse til forsegling ved coax-afisoleringerne.Målingerne viser, at på 80 m stiger SWR ud mod fonebåndgrænserne noget mere end på 20 m, hvilket skyldes, den på 80 m forkortede antennelængde på grund af coaxkredsene.

Rothammel antennenbuch, 12. auflage

ARRL Handbook for radio com. 2012

QST december 1984

 

 

 

 

 

Comments are closed.