Oscilloscopets teknik og anvendelse

oscilloscop

OZ2JUM/Jesper og OZ7JI/Jim har lovet, på et jævnt teknisk niveau at indvi os i dette nyttige instrument.

Tirsdag den 1. marts 2016 kl 19.30:
Oscilloscopets virkemåde, måling af tid/frekvens, DC/AC spænding samt måling på simpel LF transistor forstærker.

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.30:
Måling på HF signaler, herunder sweepning af et 50 Mhz lowpass filter samt se på signalet før og efter anvendelse af filteret.

Der vil begge aftener blive anvendt konventionelt og digitalt oscilloscope.

Medlemmer fra andre lokalafdelinger er velkomne. Hvis I kommer en hel bilfuld vil vi gerne vide det af hensyn til kaffe m.m.

Comments are closed.