Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

Tirsdag den 8. juni 2021 kl 19.30 i klublokalerne Industrivej 12, 8653 Them  

  

Dagsorden:  

 1. Valg af dirigent  
 2. Formandens beretning  
 3. Aflæggelse af regnskab  
 4. Behandling af indkomne forslag  
 5. Fastsættelse af kontingent  
 6. Valg af formand (for 1 år)  
 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år). OZ1ETE er på valg.  
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen (for 1 år). OZ2JUM er på valg.  
 9. Valg af 1 revisor (for 1 år)  
 10. Valg af revisorsuppleant (for 1 år)  
 11. Eventuelt  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde  senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Kontingent  

Kontingentet har længe været forfaldet, men vi har jo levet i en coronatid, så ikke alt er  som det plejer at være. Det eneste vi ved med sikkerhed er, at huslejen forfalder som  den plejer, så vi bliver nødt til at bede dig indbetale kontingent hurtigst muligt og i hvert  fald inden generalforsamlingen.  

Den letteste løsning: Overfør kr. 500,- til klubbens konto:  

Danske Bank reg nr: 1551 kontonummer: 9211888  

Du kan også benytte:  

MobilePay 67043  

En væsentlig del af klubbens økonomi kommer fra kaffekassen. Den har jo ikke været  særlig flittigt benyttet, da medlemmerne vel har drukket kaffe derhjemme. Hvad kan vi  gøre ved det? Måske et frivilligt bidrag til kaffekassen kunne lette lidt på situationen, så  be om!.  

Spisning kl. 18:00  

Forud for generalforsamlingen vil der være spisning.  

Vi regner med at afprøve grillen, men hvis vinteren fortsætter, så må vi ty til noget  smørrebrød. Tilmelding til OZ3QY Jan oz3qy@anderschou.dk eller på anden vis.  Prisen for spisningen forsøger vi at holde under kr. 100,- 

Comments are closed.