Kursus og certifikatprøve

Certifikat kursus

Kurset er kombineret selvstudie og undervisning. Pensum til kategori D, B og A certifikat.
Der tilbydes to introduktionsaftener med pensum til D-Certifikat. Dag to afsluttes med
en forprøve til alle 3 niveauer (A,B,D). Vi evaluerer svarene på forprøven, og tilrettelægger
herefter 3 uddybende aftener, hvor de svære emner gennemgås, således at du kan blive
hjulpet til, at være klar til den officielle prøve.

Din forberedelse er at:
1) Læse bogen: “Vejen til sendetilladelsen”
2) Orientere dig på følgende hjemmesider
https://operatorlicens.dk/
https://b-certifikat.dk/
https://a-certifikat.dk/

Kursusplan:
14/2 kl. 19:00-21:00 Intro 1
28/2 kl. 19:00-21:00 Intro 2
13/3 kl. 19:00-21:00 Uddybning 1
27/3 kl. 19:00-21:00 Uddybning 2
10/4 kl. 19:00-21:00 Uddybning 3

Pris og tilmelding til kursus:
Selve kurset er gratis. Du skal tilmelde dig på mail til: oz3qy@anderschou.dk

Officiel certifikatprøve den 24. april kl. 19:00

Du skal selv tilmelde dig til den officielle prøve til:
https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer-

Efter prøven

Nu har du forhåbentligt fået dit certifikat – og hvad så nu?
Vi vil gerne hjælpe dig godt igang som radioamatør.
Denne aften vil vi introducere dig til forskellige grene af
vores spændende hobby, og give dig inspiration til at
komme i gang, både som operatør og omkring det tekniske.
Datoen fastlægger vi i fællesskab.

Det praktiske

Både kursus og prøve foregår i klublokalerne hos
Radio- og elektronikklubben i Silkeborg
OZ7SAC, Industrivej 12, 8653 Them.

Comments are closed.